Preview Mode Links will not work in preview mode

Kan vi prata om vithet


Jun 17, 2020

De offentliga svenska rummen är också vita rum. Kanske har du aldrig reflekterat över det? Samtal med gästerna Kitimbwa Sabuni och Theo Tamim om hur man som vit priviligierad kan ta ansvar för att alla ska känna sig välkomna i de offentliga rummen.